U složenom i promenljivom globalnom okruženju, čiji je deo i domaća privreda, postoji potreba za savremenim, prilagodljivim i otvorenim studijskim programima strukovnih studija u oblasti ekonomskih nauka.

Uključivanjem Republike Srbije u evropsko poslovno okruženje, pred svima stoji zadatak da odgovorimo na niz izazova. Među njima, ključni izazov je sposobnost upravljanja savremenim preduzećem koje posluje u globalnom okruženju, što je uslov za njegovo efikasno poslovanje i razvoj, brže uključivanje naše zemlje u međunarodno tržište, njen progresivni privredni rast i društveni razvoj.

 Bazirajući se na obrazovanju koje nudi znanja i veštine primenljive u praksi domaćih i međunarodnih preduzeća, program poslovnih strukovnih studija doprinosi razvoju ekonomske struke, za kojom zahteve ispoljavaju međunarodno tržište i poslovno okruženje, a koji su neophodni našem obrazovnom sistemu i tržištu rada; doprinosi povezivanju obrazovanja i privrede, odnosno nauke i prakse unutar naše zemlje i između naše i drugih zemalja. Opravdanost za to nalazi se u  činjenici da je danas znanje najvredniji resurs u koji preduzeća iz razvijenih zemalja i razvijene zemlje ulažu više milijardi dolara, ali i da je znanje bez stručnosti neupotrebljivo u praksi. Znanje postaje izvor konkurentske prednosti preduzeća i zemalja na globalnom tržištu, izvor na kojem Republika Srbija objektivno može da gradi svoju međunarodnu poziciju.

Budući da je poznata po bogatstvu ljudskih resursa koji pokazuju visok stepen produktivnosti u obavljanju radnih zadataka, opravdano je ulagati u njihovo stručno i naučno obrazovanje. Ulaganje bi rezultiralo sticanjem znanja, stručnosti i veština koje će omogućiti da njihov rad ne bude lako zamenljiv radom ljudskih resursa iz drugih zemalja, već da bude nesupstituisan rad za kojim će tražnju ispoljavati domaća, i strane privrede iz evropskog okruženja, ali i šire. U tom smislu, program poslovnih strukovnih studija razvija postojeće i kreira nove profesije u oblasti ekonomskih nauka. Nova znanja i međunarodno valorizovane veštine u navedenim oblastima koje nudi ovaj program, neophodni su našoj zemlji, jer su nedostatak kvalitetnih i za međunarodno poslovanje osposobljenih strukovnih ekonomista, jedna od prepreka za njen brži razvoj i međunarodnu saradnju.

Program je usklađen s akreditovanim inostranim programima sledećih ustanova kako u klasičnom obliku studiranja tako i u studiranju na daljinu, od koji su: Tilburg univerzitet u Holandiji (Tilburg University), Kingston univerzitet u Velikoj Britaniji (Kingston University), Land univerzitet u Švedskoj (Lund University), Fakultet za menadžment u Kopru (Univerza na Primorskem fakultet za Management Koper).