Ostvarivanjem ciljeva programa, student stiče opšte sposobnosti:

 • sposobnost istraživanja, predviđanja i rešavanja poslovnih problema i posledica pojava na poslovanje preduzeća;
 • sposobnost kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja, u cilju razvoja kritičkog i samokritičkog prosuđivanja uz primenu etičkih principa;
 • sposobnost primene znanja u praksi;§ samostalnost u stručnom radu i donošenju poslovnih odluka;
 • razvoj komunikacionih sposobnosti i veština, posebno u međunarodnom okruženju;
 • kolegijalnost i lojalnost prema poslodavcima, smisao za saradnju i prihvatanje kritike;
 • razumevanje i poštovanje profesionalne etike.

Ostvarivanjem ciljeva programa student stiče predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje i razumevanje discipline ekonomske struke;
  rešavanje konkretnih poslovnih problema uz upotrebu naučnih i stručnih metoda i postupaka;
 • korektno vladanje osnovnim znanjem i povezivanje znanja iz raznih oblasti;
 • sposobnost istraživanja u literaturi i praksi, plasiranja informacija u odgovarajući stručni okvir, uz praktičnu primenu propraćenih novina;
 • razvoj veština i sposobnosti u primeni znanja u pojedinim stručnim oblastima u okviru vežbi i seminarskih radova za pojedine predmete;
 • primena informacijsko-komunikacione tehnologije i informacionih sistema, koji će se u najvećoj meri uključivati u izvođenje pojedinih predmeta, dok sukod studija na daljinu informaciono komunikacione tehnologije uključene i u sam način izvođenja studija.

Nastavni plan i program – osnovne poslovne strukovne studije školska 2012/2013. (preuzeti na linku)

Наставни план и програм  – основне пословне струковне студије школска 2014/2015

Шифра Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ФОСС14МЕН Менаџмент I СА ОЗ 3 3 10
2. ФОСС14МАЕ Макроекономија I НС ОЗ 3 3 8
3. ФОСС14ПИНФ Пословна информатика I СА ОЗ 2 2 7
4. ФОСС14ПМАТ Пословна математика I СА ОЗ 2 2 7
5. ФОСС14МИЕ Микроекономија II НС ОЗ 2 2 8
6 ФОСС14ОМАР Основи маркетинга II НС ОЗ 2 2 7
7. ФОСС14СТАТ Статистичка анализа и вероватноћа II АО ОЗ 2 2 8
8. ФОСС14ЕЈ1 Енглески језик 1 II АО ОЗ 4 4 5
Укупно часова активне наставе на години студија =600 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ФОСС14РАЧ Рачуноводство III СА ОЗ 3 3 10
10. ФОСС14ОФИН Основи финансија III СА ОЗ 2 2 10
11. ФОСС14ТИ Теорија игара III СА ОЗ 3 3 9
12. ФОСС14ПОП Пословно право III АО ОЗ 2 2 8
13. ФОСС14ОМП Основи међународног пословања IV СА ОЗ 3 3 10
14. ФОСС14ЕЈ2 Енглески језик2 IV АО ОЗ 4 4 4
Изборни предмет 1(студенти бирају 1 од 2):
15. ФОСС14ММАР Међународни маркетинг IV НС ИБ 3 3 9
16. ФОСС14ОТМ Основи технолошког менаџмента IV НС ИБ 3 3 9
Укупно часова активне наставе на години студија =600 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ФОСС14ИМЕН Интеркултурни менаџмент V НС ОЗ 3 3 5
18. ФОСС14ПРЕД Предузетништво V НС ОЗ 3 3 5
Изборни предмет2 (студенти бирају 1 од 2):
19. ФОСС14БЕР Берзе и финансијска тржишта V СА ИБ 4 4 8
20. ФОСС14ЛОГ Логистика V СА ИБ 4 4 8
21. ФОСС14ОУЉР Основи управљања људским ресурсима VI АО ОЗ 2 3 8
22. ФОСС14ФИНМ Финансијски менаџмент VI НС ОЗ 3 2 5
23. ФОСС14ОПО Организационо понашање VI НС ОЗ 2 3 5
Изборни предмет 3(студенти бирају 1 од 2):
24. ФОСС14МЕБ Међународно банкарство VI НС ИБ 3 2 9
25. ФОСС14МОП Менаџмент операција VI НС ИБ 3 2 9
26. ФОСС14СТРП Стручна пракса 5
Завршни рад 10
Укупно часова активне наставе на години студија =600 60
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =1800 180
Укупно ЕСПБ бодова 180