Opšte napomene u vezi sa radom studentske službe

Pult studentske službe
Na pultu studentske službe, uz indeks (obavezno) student može:

 • Dobiti potvrdu o studentskom statusu (redovnom studiranju i sl.)
 • Dobiti uverenje o položenim ispitima
 • Dobiti potvrdu o položenom ispitu
 • Podići originalna dokumenta na revers
 • Podneti molbu o priznavanju ispita i druge vrste molbi
 • Podići rešenje o priznavanju ispita položenih na drugim fakultetima i druge vrste rešenja na osnovu molbe
 • Dobiti informacije o terminima prijave ispita, ispitnih rokova, terminima upisa ili obnove godine i terminima upisa ili obnove apsolventskog staža
 • Predati zahtev za dobijanje uverenja o diplomiranju i dobijanja diplome

Informacije koje se ne saopštavaju putem telefona:

 • Raspored ispita u ispitnom roku
 • Rezultati ispita
 • Raspored nastave
 • Raspored konsultacija profesora

Radno vreme sa strankama:

 • od 9 do 16 časova svakog radnog dana, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 29.