Prvi kolokvijum iz predmeta Finansijski menadžment održaće se 15. marta 2018. godine u sali A2 prema sledećem rasporedu:

  • od 13:30 časova, studenti sa brojem indeksa od 001 do 170
  • od 14:20 časova, studenti sa brojem indeksa od 171 do kraja

Raspored prema broju indeksa važi za studente svih statusa sa akademskih i strukovnih studija Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog fakulteta.

Studenti se moraju pridržavati datog rasporeda.

Poneti kalkulator, upotreba mobilnog telefona nije dozvoljena. Telefon ugasiti pre ulaska u salu.

 

 Predmetni profesor

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: