I kolokvijum  je u utorak, 27.02.2018. godine u 12h, sala A1, Maršala Tolbuhina 8.

Oblasti predviđene za I kolokvijum su:

  1. Znanje, tehnologije i inovacije u savremenoj privredi.
  2. Promena tehno-ekonomske paradigme.
  3. Informaciono-tehnološka paradigma i inovativnost.

Udzbenik koji se koristi je:

Uticaj inovacija i tehnologija na konkurentnost savremenog poslovanja,

prof. dr Slobodan Kotlica i  prof. dr Siniša Rankov, Megatrend univerzitet, Beograd, 2016.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: