Obaveštavaju se studenti univerziteta Džon Nezbit da je Savet univerziteta doneo odluku da se sudentima odobravaju pogodnosti pri plaćanju školarine.

Studenti koji u JULU mesecu izvrše uplatu školarine za školsku 2017/2018 godinu ostvaruju popust od 20% od cene školarine .

Studenti II, III i IV koji žele da iskoriste ove pogodnosti mogu izvršiti uplatu samo za sledeća tri iznosa:

  • 1200 evra (umesto 1500 evra) za celu školarinu,
  • 600 evra (umesto 750 evra) za školarinu zimskog semestra i
  • 280 evra (umesto 350 evra) za školarinu zimskog semestra koja se plaća u 5 rata (student je u obavezi da plati još 4 rate po 100 evra za izmirenje zimskog semestra po utvrđenoj dinamici)

Studenti II, III i IV koji su ostvarili porodični popust mogu da iskoriste ove pogodnosti i izvrše uplatu samo za sledeća tri iznosa:

  • 840 evra (umesto 1050 evra) za celu školarinu,
  • 420 evra (umesto 525 evra) za školarinu zimskog semestra i
  • 100 evra (umesto 125 evra) za školarinu zimskog semestra koja se plaća u 5 rata (student je u obavezi da plati još 4 rate po 100 evra za izmirenje zimskog semestra po uprvđenoj dinamici).

Skrećemo pažnju studentima da se ovaj popust primenjuje samo za uplate izvršene u JULU mesecu , odnosno od 03 .07.2017. – 31.07.2017. godine i ne važi za studente koji upisuju prvu godinu studija.

Uplata se vrši po prodajnom kursu NBS-a za devize na dan uplate, na sledeće žiro-račune:

Fakultet za poslovne studije (akademske, strukovne) – 105-37087-27

Fakultet za kulturu i medije – 105-37381-18

Geoekonomski fakultet – 105-37090-18

Pravni fakultet – 105-10897-27

Fakultet za kompjuterske nauke – 105-2136214-80

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: