Studenti koji ne odbrane studiju slučaja ili seminarski rad nemaju pravo polaganja ispita iz Menadžmenta operacija. Izbor tema za studiju slučaja i prijava za seminarski rad na predmetu Menadzment operacija traje do 20.3.2017. Studenti koji do tog datuma ne izaberu temu ili se ne prijave za seminarski rad, moći će isto da urade tek u septembarskom roku.

Izbor teme za studiju slučaja ili prijava za seminarski rad se može izvršiti ponedeljkom od 16h-17h u kabinetu 55 kod predmetnog profesora ili na predavanjima i vežbama iz Menadzmenta operacija (ponedeljkom od 10:30-12:00 i od 12:15-14:15)

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: