Mole se studenti upisani 2015. godine i ranije koji nisu polozili ispite iz predmeta Poslovna Matematika, Poslovna Statistika ili Statisticka analiza i verovatnoca da se jave prof. Mariji Kerkez ili asistentu Draganu Milovanovicu radi dobijanja domaćih zadataka potrebnih za polaganje navedenih ispita.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: