Studenti mogu da biraju da jedan od prva dva kolokvijuma polažu putem domaćeg zadatka. Domaći zadatak mogu dobiti kod predmetnog profesora u terminu konsultacija (utorak 18-20h, Bulevar Umetnosti 29, kabinet 10).

Domaći zadatak studenti brane usmeno kod predmetnog profesora u pomenutom terminu, a pre početka ispitnog roka. Domaći zadatak se isključivo radi u udžbeniku, Poslovna matematika, Dušan Joksimović, izdanje našeg Univerziteta, na stranicama koje su predviđene za tu namenu.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: