tabovi-rasporedi

tabovi-oglasna-tabla

tabovi-rezultati

tabovi-prijava-ispita

DOBRO DOŠLI!

Program nudi studentima temeljito upoznavanje sadržaja poslovanja i upravljanja preduzećem koje u aspektu ima preduzeća iz svih vrsta delatnosti, svih oblika vlasništva koja posluju u različitim okruženjima, kao i primenu stečenih znanja i spoznaja u praksi; otvara mogućnost da studenti razviju kreativne sposobnosti i ovladaju specifičnimstručnim i naučnim znanjima i veštinama koja su primenljiva u praksi i koja im omogućavaju razvoj karijere ili nastavak školovanja na studijama drugog stepena; omogućava šire obrazovanje tokom života i doprinosi razvoju stručnog podmlatka u našoj zemlji.

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće:
Kreativnost, znanje i informacija.”

— DŽON NEZBIT